نحوه نصب composer در سیستم عامل ubunto

composer یک ابزار مدیریت پکیج یا وابستگی برای PHP است، با استفاده از این ابزار می توانیم پکیج های مورد نظرمان را بر اساس نیاز سیستم و مطابق با الزامات پروژه نصب کنیم و به راحتی آنها را میدیریت و آپدیت کنیم .


composer یک ابزار مدیریت پکیج یا وابستگی برای PHP است، با استفاده از این ابزار می توانیم پکیج های مورد نظرمان را بر اساس نیاز سیستم و مطابق با الزامات پروژه نصب کنیم و به راحتی آنها را میدیریت و آپدیت کنیم .

این آموزش نحوه نصب و شروع کار با composer در اوبونتو نسخه 14.04 را نشان می دهد.

پیش نیازها

 • سرور ابونتو 14.04
 • دسترسی به سرور به عنوان یک کاربر معمولی با مجوز sudo

گام اول - نصب وابستگی ها

قبل از دانلود و نصب composer ،  باید مطمئن شویم که تمام وابستگی های مورد نیاز نصب شده است.

اول از همه، بخش مدیریت وابستگی های سرور را توسط فرمان زیر آپدیت میکنیم:

sudo apt-get update

حالا باید وابستگی های مورد نظر برای نصب کامپوسر را نصب کنیم:

 • php5-cli : برای نصب composer و اجرای آن
 • curl : برای دانلود composer
 • git : برای نصب پکیج ها توسط کامپوزر استفاده می شود

برای نصب همه وابستگی های بالا از فرمان زیر استفاده می کنیم :

sudo apt-get install curl php5-cli git

گام دوم - دانلود و نصب composer

نصب composer واقعا ساده است و می توانید به راحتی با دستور زیر آن را نصب کنید :

curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

کامپوسر با یک فرمان کلی با نام composer در مسیر /usr/local/bin نصب می شود و خروجی زیر نمایان می شود :

#!/usr/bin/env php
All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer successfully installed to: /usr/local/bin/composer
Use it: php /usr/local/bin/composer

برای اینکه از نصب composer اطمینان کنیم از فرمان زیر استفاده می کنیم :

composer

و خروجی شما باید مشابه زیر باشد :

 ______
 / ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
 / /  / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
          /_/
Composer version 1.0-dev (9859859f1082d94e546aa75746867df127aa0d9e) 2015-08-17 14:57:00

Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 --help (-h)      Display this help message
 --quiet (-q)     Do not output any message
 --verbose (-v|vv|vvv) Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug
 --version (-V)    Display this application version
 --ansi        Force ANSI output
 --no-ansi       Disable ANSI output
 --no-interaction (-n) Do not ask any interactive question
 --profile       Display timing and memory usage information
 --working-dir (-d)  If specified, use the given directory as working directory.

. . .

خروجی بالا به این معنی است که composer به طور کامل نصب شده است.

 مقاله مرتبط:

آموزش نصب گیت (git) روی ابونتو ubunto۱۴,۰۴

گام سوم -  ایجاد فایل composer.json

برای استفاده از composer در پروژه باید فایل composer.json را ایجاد کنیم، این فایل اساسا توضیح می دهد که چه پکیج هایی با چه نسخه هایی باید روی پروژه نصب شوند، بسیار مهم است که این فایل، پروژه شما را پایدار نگه دارد و از نصب نسخه های نا پایدار جلوگیری کند.

نیاز نیست شما دستی این فایل را ایجاد کنید، هنگامی که توسط فرمان require پکیجی را نصب می کنیم، به صورت اتوماتیک فایل composer.json به پروژه اضافه می شود، پکیج های نصب شده هم به صورت اتوماتیک به این فایل اضافه می شوند و نیاز نیست شما به صورت دستی این کار را انجام دهید.

روند استفاده از کامپوزر برای نصب یک پکیج به عنوان وابستگی در یک پروژه معمولا شامل مراحل زیر است:

 • شناسایی نوع پکیج مورد نیاز
 • جستجو پکیج در مخزن رسمی Packagist.org
 • پکیج مورد نظر را انتخاب کنید

 فرمان composer require را اجرا میکنیم تا پکیج نصب و به فایل composer.json اضافه شود.

حالا به صورت آزمایشی روند بالا را انجام می دهیم تا شما با نحوه نصب پکیج روی پروژه آشنا شوید :

هدف از ایجاد این برنامه دریافت یک رشته ساده و خروج یک رشته متناسب برای URL است.

 برای پروژه  یک دایرکتری به نام slugify ایجاد می کنیم:

cd ~
mkdir slugify
cd slugify

حالا پکیج مورد نظر را در سایت packagist.org جستجو می کنیم:

ما کلمه slug را جستجو می کنیم تا پکیج مورد نظرمان پیدا شود .

مخزن packagist.org

پس از جستجو و مشاهده لیست خروجی، شما دو عدد را در سمت راست هر بسته در لیست خواهید دید. شماره بالا نشان دهنده تعداد دفعات نصب بسته است و شماره پایین نشان می دهد چند بار بسته در GitHub ستاره گذاری شده است. شما می توانید نتایج جستجو را بر اساس این اعداد را تغییر دهید (برای این کار به دو آیکون در سمت راست نوار جستجو نگاه کنید). به طور کلی، بسته هایی که بیشتر نصب شده و ستاره های بیشتری دریافت کرده پایدار تر هستند، چرا که بسیاری از مردم از آنها استفاده می کنند. همچنین توضیحات بسته را بررسی کنید تا از ویژگی های پکیج و نحوه استفاده از آن آگاه شوید.

با توجه با نتایج جستجو بسته cocur/slugify برای پروژه ما مناسب است.

دریافت پکیج از طریق composer

پکیج مناسب با پروژه خود را انتخاب کردیم، حالا برای نصب آن از دستور composer require استفاده می کنیم.

composer require cocur/slugify

 

Output

Using version ^1.3 for cocur/slugify
./composer.json has been created
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
 - Installing cocur/slugify (v1.3)
  Downloading: 100%     

Writing lock file
Generating autoload files

همانطور که خروجی بالا را مشاهده می کنید، composer به صورت خودکار تصمیم می گیرد که کدام نسخه از بسته برای پروژه ما نصب شود.

حالا شما می توانید وارد دایرکتری پروژه شده و دو فایل composer.json , composer.lock و دایرکتری vendor را مشاهده کنید.

ls -l
Output

total 12
-rw-rw-r-- 1 sammy sammy  59 Sep 9 16:22 composer.json
-rw-rw-r-- 1 sammy sammy 2835 Sep 9 16:22 composer.lock
drwxrwxr-x 4 sammy sammy 4096 Sep 9 16:22 vendor
 • فایل composer.json : در این فایل نام پکیج های نصب شده ذخیره می شود.
 • فایل composer.lock : در این فایل اطلاعات مربوط نسخه های هر پکیج که نصب شده ذخیره می شود.
 • دایرکتری vendor : در این دایرکتری فایل های پکیج های نصب شده ذخیره می شوند.

توجه داشته باشید که با فایل .gitignore از کامیت شدن دایرکتری vendor جلوگیری کنید، زیرا ممکن است تعداد پکیج های نصب شده زیاد باشد و اضافه شدن آنها فقط حجم پروژه را برای کامیت یا آپلود زیاد می کند. فایل composer.json به همین منطور ایجاد شده، که نام پکیج های پروژه را در خود نگه دارد، وقتی فایل composer.json در پروژه ای وجود دارد با اجرای فرمان  composer install می توان تمامی پکیج هایی که در این فایل وجود دارند را نصب کرد.

مشاهده نسخه پکیج ها در فایل composer.json

برای مشاهده محتوای فایل composer.json از دستور زیر استفاده می کنیم :

cat composer.json
  {
    "require": {
      "cocur/slugify": "^1.3"
    }
  }

مشاهده می کنید که قبل از شماره نسخه، عملگر ^ وجود دارد. این عملگر به منظور حداکثر قابلیت همکاری است .مثلا نسخه نصب شده پکیج بالا ^1.3 است، که به این معناست که حداقل نسخه ای که می توان نصب کرد 1.3 و حداکثر نسخه 2.0 است.

در اینجا اطلاعاتی در مورد چگونگی محدودیتهای نسخه بسته ها در composer ارائه شده است:

ConstraintMeaningExample Versions Allowed
^1.0>= 1.0 < 2.01.0, 1.2.3, 1.9.9
^1.1.0>= 1.1.0 < 2.01.1.0, 1.5.6, 1.9.9
~1.0>= 1.0 < 2.0.01.0, 1.4.1, 1.9.9
~1.0.0>= 1.0.0 < 1.11.0.0, 1.0.4, 1.0.9
1.2.11.2.11.2.1
1.*>= 1.0 < 2.01.0.0, 1.4.5, 1.9.9
1.2.*>= 1.2 < 1.31.2.0, 1.2.3, 1.2.9

گام چهارم - افزودن اسکریپت autoload

composer فایلی به نام autoload.php را در اختیار شما قرار می دهد که با افزودن این فایل به پروژه می توانید از پکیج های خود استفاده کنید .

تنها کاری که باید انجام دهید  افزودن vendor/autoload.php در اسکریپت های PHP شما قبل از صدا زدن کلاس پکیج ها است .
 
حالا برای استفاده از پکیجی که نصب کردیم، یک فایل با نام test.php ایجاد و کدهای زیر را وارد می کنیم :
vim test.php

  <?php
  require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

  use Cocur\Slugify\Slugify;

  $slugify = new Slugify();

  echo $slugify->slugify('Hello World, this is a long sentence and I need to make a slug from it!');
 برای اجرای فایل مورد نظر از دستور زیر استفاده می کنیم :
php test.php

گام پنجم - آپدیت وابستگی های پروژه (پکیج ها)

برای آپدیت تمامی وابستگی های پروژه از دستور زیر استفاده میکنم :

composer update

اگر نیاز به آپدیت همه وابستگی ها نبود و فقط یک یا چند مورد نیاز به آپدیت داشت از دستور زیر استفاده می کنیم :

composer update vendor/package vendor2/package2

در این مقاله از لیداوب نحوه نصب  composer در سیستم عامل ubunto را با هم بررسی کردیم. کتابخانه آنلاین لیداوب، با تهیه دوره‌های آموزشی مختلف در زمینه طراحی و سئو به در یادگیری آن‌ها کمک کند. همچنین، ما مشتاق دریافت نظرات و سوالات شما در بخش کامنت‌ها هستیم.

فرا بگیرید:

آموزش پایه لاراول ۵,۵

آموزش سئو مقدماتی