آموزش آپلود فایل در لارول

 به این منظور، می‌توانید ستونی به نام avatar_path را به جدول user اضافه کرد و مایگرشن موردنیاز را با دستور زیر ایجاد کنید.متاسفانه فقط اعضای سایت قادر به مشاهده این مقاله هستند