اضافه شدن قابلیت جدید Retry Delay در لاراول 5.8.14

لاراول 5.8.14 آخرین ورژن اصلاح شده از لاراول است که برخی تغییرات در آن اعمال شده است. با لیداوب همراه باشید تا یکی از این تغییرات را مورد بررسی قرار دهیم.


لاراول 5.8.14 با یک قابلیت جدید Retry Delay مبتنی بر Job عرضه شده است که این ویژگی بخشی از توانایی ثبت انواع سفارشی Doctorine DBAL در لاراول 5.8.13 است. Retry Delay مبتنی بر Job به شما این امکان را می‌دهد که یک خصوصیت public $retryAfter در کلاس job ایجاد کرده یا در صورتی که منطق برنامه پیچیده‌تر بود، یک متد retryAfter() ایجاد کنید:

// Using a property...
public $retryAfter = 10;

// Using a method...
public function retryAfter()
{
    // ... logic

    return now()->addSeconds($seconds);
}

متد retryAfter می‌تواند یک عدد صحیح یا یک نمونه DateTime را برگرداند.

می‌توانید لیست تغییرات ایجاد شده در لاراول 5.8.14 را در اینجا مشاهده نمایید:

- پیاده سازی Retry Delay مبتنی بر job (اضافه شده)

- به روز رسانی auth stub با @error در blade directive (تغییر یافته)

- تبدیل جدول داده‌های ایمیل به آرایش جدولی 

- برگرداندن: قابلیت ثبت Doctorine DBAL سفارشی، از زمان صدور 

- جایگزینی کد با Null Coalescing Operator (بازسازی و بهبود)

مظالعه بیشتر در لیداوب:

با سایر مقالات کاربردی ما در زمینه لاراول و طراحی سایت با این فریم ورک همراه باشید.