معرفی پکیج Laravel Enum در لاراول

در این مقاله از لیداوب، یکی دیگر از پکیج‌های لاراول به نام Laravel Enum را به شما معرفی خواهیم کرد. با لیداوب همراه باشید.


Laravel Enum یک پکیج لاراول است که توسط بن سمپسون ایجاد شده است که امکان ایجاد مقادیر enums را در زبان PHP و همچنین فریم ورک لاراول فراهم می‌کند.

در اینجا، مثالی از یک کلاس Enum که توسط این پکیج ایجاد می‌شود را مشاهده می‌کنید:

<?php

namespace App\Enums;

use BenSampo\Enum\Enum;

final class UserType extends Enum
{
    const Administrator = 0;
    const Moderator = 1;
    const Subscriber = 2;
    const SuperAdministrator = 3;
}

اگر می‌خواهید درباره لیست متدهای این پکیج اطلاعات بیشتری داشته باشید یا مثال‌های دیگری از چگونگی استفاده از این پکیج را مشاهده کنید، می‌توانید فایل readme این پکیج را مطالعه کنید.

مطالعه مقالات مزتبط در لیداوب:

یکی از ویژگی‌های خوب این پکیج، اعتبار سنجی کنترلر با استفاده از یک قانون اعتبارسنجی به نام EnumValue است:

<?php

public function store(Request $request)
{
$this->validate($request, [
'user_type' => ['required', new EnumValue(UserType::class)],
]);
}

همچنین، می‌توان با استفاده از قانون اعتبارسنجی EnumKey بر روی کلیدها نیز عملیات اعتبارسنجی را انجام داد:

<?php

public function store(Request $request)
{
$this->validate($request, [
'user_type' => ['required', new EnumKey(UserType::class)],
]);
}

یکی از ویژگی‌های عالی ارائه شده در فریم ورک لاراول استفاده از ویژگی محلی سازی یا localization است. localization به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید رشته‌ها را به زبان‌های مختلف ترجمه و بازیابی کنید. در ایجاد مقادیر enum نیز می‌توان از این ویژگی استفاده کرد:

<?php

// resources/lang/en/enums.php

use App\Enums\UserType;

return [

'user-type' => [
UserType::Administrator => 'Administrator',
UserType::SuperAdministrator => 'Super administrator',
],

];

// resources/lang/es/enums.php
use App\Enums\UserType;

return [

'user-type' => [
UserType::Administrator => 'Administrador',
UserType::SuperAdministrator => 'Súper administrador',
],

];

فرا بگیرید:

آموزش پایه لاراول ۵,۵

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پکیج کاربردی لاراول، می‌توانید مقاله enums in Laravel نوشته بن سمپسون را مطالعه کنید. همچنین، می توانید به سورس کدها و دستورالعمل‌های نصب این پکیج در GitHub دسترسی داشته باشید. با مقالات بعدی ما در لیداوب همراه باشید.