معرفی پکیج Laravel Vouchers در لاراول

در مقاله امروز در لیداوب با یکی دیگر از پکیج‌ های لاراول به نام Laravel Vouchers برای ایجاد کوپن‌های تخفیف آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.


Laravel Vouchers پکیجی در لاراول است که به کاربران این امکان را می‌دهد که از تخفیف کوپن‌هایی که به مدل‌های مربوط به خود مرتبط شده‌اند، استفاده کنند. این پکیج می‌تواند کوپن‌ها را با مدل‌های Eloquent خود مرتبط کند. استفاده از این پکیج زمانی مفید است که شما نیاز داشته باشید که کدهای کوپن را با محتوایی که در مدل Eloquent شما ذخیره شده است، مرتبط کنید.

در اینجا یک مثال کاربردی از چگونگی ایجاد و استفاده از آن‌ها را که در فایل readme این پکیج موجود است، مشاهده می‌کنید:

$videoCourse = VideoCourse::find(1);
$voucher = $videoCourse->createVoucher();

auth()->user()->redeemVoucher($voucher);

شما همچنین می‌توانید کوپن‌ها را با facade Vouchers  نیز ایجاد کنید:

$videoCourse = VideoCourse::find(1);

// Create 5 vouchers associated to the videoCourse model.
$vouchers = Vouchers::create($videoCourse, 5);

اگر نیاز به ارائه اطلاعات اضافی درباره کوپن خود داشته باشید، می‌توانید آرایه‌ای از داده‌ها شامل کلیدها و مقادیر را به آن انتقال دهید:

$videoCourse = VideoCourse::find(1);

$vouchers = $videoCourse->createVouchers(2, [
'from' => 'Marcel',
'message' => 'This one is for you. I hope you like it'
]);

$voucher = $user->redeem('ABC-DEF');
$from = $voucher->data->get('from');
$message = $voucher->data->get('message');

تخفیف یک کوپن با استفاده از متد redeemCode () ایجاد می‌شود:

$voucher = $user->redeemCode('ABCD-EFGH');

// Redeem a Voucher model instance
$user->redeemVoucher($voucher);

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه نصب و استفاده از این پکیج، می‌توانید آن را در GitHub بررسی کنید.

آشنایی با سایر پکیج‌های لاراول:

با سایر مقالات کاربردی لاراول و معرفی پکیج‌های لاراول ما در لیداوب همراه باشید و از آن‌ها در طراحی سایت و ساخت اپلیکیشن‌های حرفه‌ای خود بهره ببرید.