معرفی پکیج Favicon در لاراول

Laravel Favicon پکیجی است که می‌توانید با استفاده از آن، favicon‌های داینامیک در تنظیمات محیطی خود در لاراول ایجاد کنید.


این پکیج با استفاده از helper یا تابع کمکی  favicon()در تمپلیت شما کار می‌کند و سپس در محیط‌هایی که پیکربندی می‌کنید تغییر می‌کند:

<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="{{ favicon(asset('favicon-32x32.png')) }}">

در اینجا یک نمونه از پیکربندی‌های محیطی پیش‌فرض و فعال شده در زمان کدنویسی را مشاهده می‌کنید که به شما ایده‌ای در مورد مقادیری که می‌توانید مشخص کنید را می‌دهد:

'enabled_environments' => [
  'local' => [
    'text' => 'DEV',
    'color' => '#000000',
    'background_color' => '#ffffff',
  ],
],

در اینجا از Intervention Image استفاده شده است که در زمان نوشتن، از پردازش gd و imagick پشتیبانی می کند. اگر می‌خواهید فایل‌های ICO را تبدیل کنید باید از گزینه پیکربندی imagick استفاده کنید. کاربرد هدف این پکیج برای محیط‌های غیر تولید است. محیط‌هایی که دارای مقادیر پیکربندی منطبق نبوده و path یا url اصلی را برای آیکون استاتیک بازگردانی می‌کنند.

 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج می‌توانید لینک beyondcode/laravel-favicon را مطالعه نمایید. همچنین برای یادگیری نحوه نصب و کار با این پکیج نیز می‌توانید این لینک را بررسی کنید.

آشنایی با پکیج‌های بیشتر در لاراول:

برای آشنایی با سایر پکیج‌های فریم ورک لاراول، مقالات ما در لیداوب را دنبال کنید.