معرفی پکیج Laravel Befriended در لاراول

در مقاله امروز در لیداوب، قصد معرفی یکی دیگر از پکیج‌های مفید فریم ورک لاراول به نام Laravel Befriended را داریم. با ما همراه باشید.


Eloquent Befriended بسیاری از قابلیت‌های رسانه‌های اجتماعی مانند دنبال کردن، بلاک کردن و فیلتر کردن محتوا بر اساس مدل‌های دنبال شده یا بلاک شده را ارائه می‌کند. پکیج Laravel Befriended در لاراول قابلیتی فراهم می‌کند که می‌توانیم با استفاده از آن عملیات فیلترینگ محتوا را مدیریت کنیم که امکان کنترل بهتری را از لحاظ اینکه کاربران بتوانند آن‌ها را مشاهده کنند یا خیر را ارائه می‌کند‍.

پکیج Befriended از صفات و کنتراکت‌هایی استفاده می‌کند که قابلیت‌های دنبال کردن (follow)، بلاک کردن (block) و لایک کردن (like) مدل‌های Eloquent را با استفاده از آن‌ها پیاده سازی می‌کند. این قابلیت را علاوه بر مدل user، می‌توانید در هر مدل دیگری نیز پیاده سازی کنید. به عنوان مثال، می‌توانید به یک کاربر اجازه دهید که مدلی مانند Company یا Project و غیره را دنبال کند.

در اینجا، نمونه‌های کد استفاده از ویژگی‌های follow / following را مشاهده می‌کنید:

<?php

$eric = User::where('name', 'Eric Barnes')->first();
$user->follow($eric);

$user->following()->count(); // 1
$eric->followers()->count(); // 1

در این قسمت نیز نمونه‌ای از تعامل با مدل Page را مشاهده می‌کنید که کاربر می‌تواند آن را دنبال کند اما نمی‌تواند سایر مدل‌ها را دنبال کند:

<?php

$ericPage = Page::where('username', 'ericlbarnes')->first();

$user->follow($ericPage);
$user->following()->count(); // 0, because it doesn't follow any User instance
$user->following(Page::class)->count(); // 1, because it follows only Eric's page

همچنین، می‌توانید با کدهای زیر بررسی کنید که آیا یک مدل، مدل دیگری را دنبال می‌کند یا خیر:

<?php

$user->isFollowing($friend);
$user->follows($friend); // alias

می‌توانید اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج را در GitHub به دست آورید. همچنین، می‌توانید این پکیج را در برنامه لاراول خود با استفاده از کامپوزر و با دستور composer require rennokki/befriended نصب کنید.

آشنایی با سایر پکیج‌های لاراول:

برای آشنایی با سایر پکیج‌های کاربردی فریم ورک لاراول، می‌توانید مقالات مشابه ما در کتابخانه انلاین لیداوب را دنبال کنید و از آن‌ها در برنامه‌های لاراول خود استفاده کنید. می‌توانید سوالات و نظرات خودتان را در بخش دیدگاه‌های سایت با ما به اشتراک بگذارید.