تغییر مسیر یا redirect کاربر پس از عملیات Auth در لاراول

احراز هویت (authentication) کاربر در برنامه یکی از مباحث مهم لاراول است. با لیداوب همراه باشید تا چگونگی redirect کاربر پس از ورود به برنامه را با هم بیاموزیم.


زمانی که از سیستم احراز هویت (Auth) لاراول استفاده می‌کنید، این سیستم یک ویژگی redirectTo در LoginControlle ، RegisterController و ResetPasswordController ارائه می‌کند. توسط این ویژگی می‌توانید، موقعیت مکانی که می‌خواهید کاربر پس از اتمام عملیات auth به آن ارسال شود را مشخص کنید.

 بیشتر بخوانید:

این امکان در داخل لاراول از طریق یک ویژگی RedirectsUsers تنظیم و پیاده سازی شده است. اکنون یک پیشرفت جزئی به این ویژگی redirect در لاراول اضافه شده است که به شما امکان می‌دهد یک متد redirectTo را با fallback به پراپرتی تعریف کنید.

public function redirectPath()
{
if (method_exists($this, 'redirectTo')) {
return $this->redirectTo();
}

return property_exists($this, 'redirectTo') ? $this->redirectTo : '/home';
}

 با استفاده از این متد جدید، به راحتی می‌توانید پس از ورود کاربر به برنامه، actionهای دیگر را انجام داده یا موقعیت مکانی را به صورت پویا تعیین کنید. برای مثال، فرض کنید زمانی که یک کاربر وارد سیستم می‌شود، ممکن است بخواهید آن‌ها را به صفحه حساب عمومی خودشان هدایت کنید. شما می‌توانید در داخل LoginController این کار را انجام دهید:

public function redirectTo()
{
return '/@'.auth()->user()->username;

}

آموزش‌های بیشتر در لیداوب:

آموزش پایه لاراول ۵,۵

آموزش CSS

آموزش HTML مقدماتی

امیدوارم این نکته از لاراول نیز به شما در طراحی برنامه‌های کاربردی با فریم ورک لاراول کمک کرده باشد. برای دانستن نکات بیشتر درباره لاراول و مباحث مربوط به طراحی سایت و سئو، کتابخانه آنلاین لیداوب را دنبال کنید.