منسوخ شدن helperهای مربوط به رشته‌ها و آرایه‌ها در لاراول ۵.۸

نسخه لاراول ۵.۸ شاهد تغییراتی بوده است و چند قابلیت جدید نیز به آن اضافه شده است. یکی از این تغییرات در مقاله زیر از لیداوب آورده شده است.


مطالعه بیشتر:

یکی از این تغییرات در نسخه ارتقا یافته لاراول یعنی نسخه ۵.۸، منسوخ شدن helperهای مربوط به رشته‌ها و آرایه‌ها است. در لاراول ۵.۸، Helperها یا توابع کمکی عمومی مربوط به رشته‌ها و آرایه‌ها منسوخ شده‌اند. این در حالی است که Helperها در لاراول 5.9 به طور کلی حذف خواهند شد. می‌توانید لیست کامل Helperهای منسوخ شده‌ را در این لینک مشاهده کنید.

Helperها هنوز در لاراول 5.8 در دسترس هستند. با این حال، شما باید به جای استفاده از Helperها مستقیما از کلاس‌های \ Lightine \ Support \ Str و Illuminate \ Support \ Arr استفاده کنید:

// Deprecated

array_add($array, $key, $value);// Use this directly

Arr::add($array, $key, $value);

 ولی اگر ترجیح می‌دهید در برنامه‌های لاراول خود از Helperها استفاده کنید، تیلور اوتل پیشنهاد می‌کند که این Helperها در پکیجی مانند پکیج laravel/helpers قرار بگیرند که بتوان آن‌ را به پروژه لاراول اضافه کرد و از طریق آن توابع کمکی را در برنامه مورد استفاده قرار داد.

روند منسوخ کردن Helperها در اوایل راه است اما واضح است که در نسخه‌های بعدی لاراول اگر بخواهید از آن‌ها استفاده کنید، لاراول یک پکیج اختیاری helper به شما ارائه می‌دهد.

فرا بگیرید:

آموزش پایه لاراول

با سایر مقالات کاربردی ما در زمینه php و فریم ورک لاراول با ما در لیداوب همراه باشید.